Logo centra
 
Centrum pro zvířata v nouzi - při ZOO v Ústí nad Labem
 
 

Možnosti pomoci našemu útulku

Centrum pro zvířata v nouzi (dříve Městský útulek pro opuštěná zvířata) je financováno z prostředků Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím Zoologické zahrady v Ústí nad Labem, která je v současné době právně jeho provozovatelem. Při vylepšování péče o opuštěná zvířata mají však velký význam také dary od občanů a firem. Na tomto místě bychom jim za to chtěli ještě jednou poděkovat.


Nejvíce můžete pomoci poskytnutím péče, střechy nad hlavou a lásky k psovi z útulku. To předpokládá, že si můžete vzít zvířátko z útulku do své péče. Pokud takovou možnost nemáte, nabízí se i další způsoby pomoci...

Pomoc našemu útulku může mít různou podobu

Osobní pomoc

pomoc s péčí o psy a jejich venčením (vhodné pro větší děti, které nemohou mít psa doma a přesto chtějí o nějakého pečovat)

Hmotné dary

patří sem darování krmení pro zvířata v útulku nejčastěji psy a kočky, tj. konzervy, granule, ... také různé pamlsky, ale i vybavení využitelné pro útulek - přepravky, misky, vodítky, obojky, kartáče, deky i matrace atp. případně přinést a nabídnout jiný materiální dar využitelný v útulku

Finanční dary

je nejčastější především v období Vánoc, kdy lidé darují útulku na darovací listinu peníze podle svých možností. Peníze získáváme také na různých akcích, kterých se účastníme s našimi svěřenci.
Finační dary bývají různé výše podle možností dárce a pohybují se v rozmezí od 100,- do 2000,- Kč. Naše díky patří všem, kdo přispívají nebo přispěli. Není tak důležité, kolik kdo přispěl, ale to, že podle svých možností pomohl.

Finanční dary pro opuštěná zvířata - Číslo účtu: 212 441 / 0300, variabilní symbol: 111 11, specifický symbol: 111 11.

Přijetím peněžitého daru nabývá obdarovaný dar pro svého zřizovatele dle ust. § 27 odst. 6 ve spojení s ust. § 37b odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější možností finanční pomoci je virtuální adopce svěřenců našeho centra

Za všechny opuštěné němé tváře z našeho útulku děkujeme všem, kteří již nějak pomohli.
 
Kontakt do útulku: utulek(zavináč)utulek-ul.cz
Kontakt na správce stránek: webmaster(zavináč)utulek-ul.cz
23. 07. 2024
06:57